Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Con đường tâm linh

Hôm trước, gặp cô Hoa Đạo, người mà sư Pháp Hộ cho là một vị thánh sống. Cô nói kiếp trước mình là một cô gái Nhật sống gần núi Phú Sĩ, mình vừa nghe nói đã rợn hết da gà da vịt, bởi trong những giấc mơ, mình hay thấy mình cùng một tăng đoàn bay lên núi, và trong thâm tâm lúc đó, vẫn nhận thức được rằng đó chính là...Phú Sĩ. Cô còn nói thêm, mình là đứa có tánh linh và thông minh kỳ lạ, con đường tâm linh của mình đã mở ra rồi, nói nôm na là có thể thấy hoặc hiểu một số điều mà ngừoi thường không hiểu được. Cô khuyên mình phải trở về con đường thiền, để đạt được những chứng ngộ ở mức cao hơn, dần nhớ được quá khứ và con đường sứ mệnh từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng đó không phải là mục tiêu, mục tiêu chính của mình là thoát khỏi vòng luân hồi và chuyển vào cõi khác...

Cô nói nhiều lắm, nghe thú vụ ghê, nhưng thú vị nhất là mình thấy nhà mình ở bên Nguyễn Trọng Tuyển như một cái ...chùa vậy, tập hợp toàn những ngừoi có duyên tu (theo cô Hoa Đạo nói), kiếp này tụi mình gặp nhau để hỗ trợ nhau trên con đường tu tập. Nhà sẽ có bốn đứa xuất gia, đi vào những khoản thời điểm khác nhau nhưng hầu hết là rất bất ngờ, điều này đã được định từ nhiều kiếp trước, và người bắn phát đầu tiên là sư Toàn Pháp hộ. Những ngừoi còn lại, tuy ko xuất gia kiếp này, nhưng cũng dần đi vào con đường tâm linh và lương thiện dễ gần :)

Gặp cô xong, mình càng tin vào duyên, nghiệp nhân quả ghê gớm, mình cũng mừng nữa, bởi dù bản thân tự mò mẫm hồi giờ, nhưng cũng đang đi đúng hướng rồi, cô confirm rồi, giờ chỉ cần tăng tốc thôi.

:)

2 nhận xét: