Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Luật hấp dẫn?

Liệu có thể khiến cho một người yêu mình chỉ bằng cách nghĩ rằng người ấy sẽ là của mình, sẽ yêu mình chăng? Luật hấp dẫn hoạt động trong trường hợp này dựa trên điều gì? Nhân quả - luân hồi? Nếu vậy, mình muốn gặp lại cô Hoa đạo quá...

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

1.1.2017

Những năm tháng lận đận có lẽ đã qua. Năm nay mình sẽ thăng hoa. Mình tin vậy! Mình rất tin vậy, vì trong lòng mình đủ đầy quá, thật là xúc động khi nhận ra những dấu hiệu của Người!
Happy new year mình ơi...