Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Thả...


Thả đi hai thứ vốn giữ trong lòng, một thứ làm tâm hồn nhẹ nhàng, thứ còn lại khiến trái tim trống rỗng...

1 nhận xét: