Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Luật hấp dẫn?

Liệu có thể khiến cho một người yêu mình chỉ bằng cách nghĩ rằng người ấy sẽ là của mình, sẽ yêu mình chăng? Luật hấp dẫn hoạt động trong trường hợp này dựa trên điều gì? Nhân quả - luân hồi? Nếu vậy, mình muốn gặp lại cô Hoa đạo quá...