Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

nỗi buồn của tôi.

Đời lấm lem, nở một nụ cười, rồi trao cho tôi bông bồ công anh tuyệt đẹp, để tôi thổi vào đó nổi buồn của mình, cho nó bay, bay mất. 

Nỗi buồn của tôi, nhẹ nhàng và đẹp lắm...