Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Ngỡ...

Thời gian trôi đi, còn ngày tháng vẫn cứ quay trở lại, để nhắc ta về những thứ đã qua không bao giờ trở lại và những thứ sẽ trở lại nhưng không bao giờ có lần thứ hai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét