Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Biến mất, như ... mưa ...


- Mưa!
- Thì sao ?
- Có người đang khùng .
- Thì sao ?
- Sẽ viết
- Thì sao?
- Sẽ có người hiểu.
- Thì sao ?
- Chỉ yên lặng và ở bên cạnh thôi, dẫu cơn mưa đó là niềm vui hay nỗi buồn.
- Thì sao?
- Thì là … chỉ nghĩ đến và quan tâm .
- Không phải tình yêu à?
- Không biết nữa, hình như chỉ là một cơn say !
-
- Mưa!
- Thì sao ?
- Có người đang nhớ
- Thì sao ?
- Sẽ viết ,
- Thì sao?
- Sẽ có người đọc .
- Thì sao ?
- Sẽ thấy … khó chịu , dẫu kỷ niệm đó là niềm vui hay nỗi buồn .
- Thì sao ?
- Thì là … chỉ nghĩ đến và quan tâm
- Không phải tình yêu à?
- Không biết nữa, hình như chỉ là một cơn say !
-
- Mưa!
- Thì sao?
- Có người đang lặng im.
- Thì sao.
- Sẽ viết.
- Thì sao?
- Sẽ có người tủi thân.
- Thì sao?
- Chẳng bao giờ xuất hiện trong đó, dẫu sự xuất hiện đó là niềm vui hay nỗi buồn.
- Thì sao ?
- Thì là … một chút ghen tỵ
- Không phải là tình yêu à?
- Không biết nữa, hình như chỉ là một cơn say !
-
- Mưa !
- Anh say rồi !
- Ừ, anh luôn luôn say.
- Tỉnh lại đi.
- Đang cố .
- Em có biết tại sao anh luôn say?
- Tại anh tham lam?
- Ừ, anh muốn cả hai , cái đang có, không thể mất , và cái không thể có đang biến mất trước mắt anh.
- Anh có biết vì sao nó biến mất !
- Vì nó không thuộc về anh, và mỗi người chỉ có một sự lựa chọn , mà nó chẳng bao giờ lựa chọn anh và cũng không cho anh cơ hội để lựa chọn, vậy nên anh chỉ nắm lấy cái gì đang có ở trong tay mình .
- Anh cố mà nắm cho chắc nhé , vì tình yêu từ hai phía là một dạng vật chất cần được nâng niu và gìn giữ, còn lại chỉ là những cơn say thoáng qua và vụt mất, anh có chọn nó thì cũng chẳng bao giờ nắm giữ được, vì nó không tồn tại để cho anh và vì anh . Em giúp anh qua cơn say nhé !
- Em có thể làm gì?
- Biến mất …như …

....mưa !

(3/11/2008)